Name: kaoru ide, 井手薫
Profession: Actress
Birthdate: 1976, 12-15
Height: 160cm
Star sign: Sagittarius
Blood type: AB

kaoru-ide-wallpaper-10.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-10.jpg
kaoru ide TV Shows
Shota no Sushi (Fuji TV, 1996)
Chef (NTV, 1995)
Shinkon Nari! (TBS, 1995)
Bokura ni Ai wo! (Fuji TV, 1995)
Station (NTV, 1995)
Tokyo Daigaku Monogatari (TV Asahi, 1994)
Juu nana sai (Fuji TV, 1994)

kaoru-ide-wallpaper-1.jpg
 kaoru ide school uniform-1.jpg

kaoru-ide-wallpaper-11.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-11.jpg

kaoru-ide-wallpaper-12.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-12.jpg

kaoru-ide-wallpaper-13.jpg
 kaoru ide Japanese school wallpaper-13.jpg

kaoru-ide-wallpaper-14.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-14.jpg

kaoru-ide-wallpaper-15.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-15.jpg

kaoru-ide-wallpaper-16.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-16.jpg

kaoru-ide-wallpaper-2.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-2.jpg

kaoru-ide-wallpaper-3.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-3.jpg

kaoru-ide-wallpaper-4.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-4.jpg

kaoru-ide-wallpaper-5.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-5.jpg

kaoru-ide-wallpaper-6.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-6.jpg

kaoru-ide-wallpaper-7.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-7.jpg

kaoru-ide-wallpaper-8.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-8.jpg

kaoru-ide-wallpaper-9.jpg
 kaoru-ide-wallpaper-9.jpg

    全站熱搜

    小黃 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()